ਬਾਰੇ/About

Sadhu Binning/ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ

Burnaby, B.C. bi-lungal (Punjabi/English) author. Published several books of poetry, fiction, plays, translations and research. Works included in more than fifty anthologies both in Punjabi and English. Edited and co-edited a literary monthly Watno Dur and co-edit a quarterly, Watan. Founding member of Vancouver Sath, a theatre collective and Ankur, an English quarterly. Taught Punjabi language and literature at UBC From 1988 to 2008.  Active member of PLEA, struggling to change the status of Punjabi language from a foreign language to a Canadian language. Also promoting Punjabi in local educational institutions. 

Selected Publications:

Novel:

ਜੁਗਤੂ / Jugtoo, 2002

Poetry:

ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਰਿਅਾ / Yaar Mera Driya, 2001

ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ / No More Watno Dur a bilingual collection, 1994

ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਿਅਾਵਾਂ ਦੇ / Rishte Dariawan De, 1991

ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ / Jangal De Virudh (co-edited with Sukhpal) 1986

ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਸੜਕ /Sone Rangi Sarak, 1976

Short Stories:

ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ / Lihon Lathe, 1994, 2001

ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ / Kis Da Kasur, 1982, 2001

Translations:

ਬੁੱਧ ਢਿੱਲੋਂ / Budh Dhillon, From English into Punjabi, 2002;

With Sukhwant Hundal

ਕਥਾ ਕਨੇਡਾ / Katha Canada, Short Story Anthology, Co-Edited , 2000

Plays:

ਪਿਕਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ / Picket Line, 1995

ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭੂਤ / Lattan Dey Bhoot, 2001

Research:

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਵਰੇ / Sangharash De Sau Vreh , 2000

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ / Vot Da hak, 1997

Translations:

ਮਲੂਕਾ / Maluka, Co-Translated a novel from English into Punjabi, 1988

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s